Menu:

Epoke III køretøjer til modeljernbanen - forhistorie

Kører du med modeltog ? - Du har måske et anlæg derhjemme, eller du er måske medlem af en af modeljernbaneklubberne ? - Sammen med det efterhånden store udvalg i dansk jernbanemateriel i skala H0 - 1:87 - skal der jo også biler og andre køretøjer på anlæget.

Epoke III dækker rent tidsmæssigt tiden fra 1945 til 1968, i hvert fald efter europæisk NEM vedtagelse, jeg ved godt at en del danske modeljernbaneentusiaster har den holdning at epoke III, i forhold til dansk modeltog går fra 1945 til 1974. Jeg har på næste side lavet en liste over hvad man kan købe af biler / køretøjer, der er relevante indenfor tidsperioden 1945 til 1968, listen vil blive opdateret hver kvartal.

Først vil jeg dog lige resumere nogle kommentarer til denne tidsperiode. I 1945, efter fredsafslutningen lå dele af Europa i ruiner, især dele af Tyskland var pga. bombardementer og krigshandlinger svært medtaget. England var som en af sejrsmagterne kommet rimeligt over krigen hvad produktionsapparatet angik, industrien havde i løbet af krigen kørt under højtryk, for at producere enorme mængder af krigsmateriel. På den anden side af Atlanterhavet havde USA og Canada også en optimeret, trimmet og intakt industri, der nu med et slag skulle indstilles på civil produktion.

I Europa skulle livet nu til at gå videre, en af de vigtige elementer var at få økonomien i gang igen. Alle europæiske lande havde under krigen været ramt af restriktioner og rationaliseringer på alle niveauer. For at få Europa på fode igen blev Marschall-hjælpen etableret på USA´s foranledning, det var klart for amerikanerne, at hvis det vestlige Europa skulle kunne stå distancen overfor Stalin og kommunismen, skulle det gå hurtigt med at få gang i de forskellige vesteuropæiske samfund og økonomier !

Hvad har dette med biler / køretøjer til en dansk epoke III modeljernbane at gøre ? - jo det har meget at sige, hvad angår det forbilledligt rigtige valg, af netop befordringsmidler til mennesker og varer. Hvis man ser på bilparken i Danmark efter krigen, bestod den i de første år af " førkrigsbiler " der var blevet befriet for deres gasgeneratorer, for langt hovedparten var der dog tale om vogne der under krigen havde været opklodset, og måske været " gemt " af vejen.


Epoke III køretøjer - hvor kom de fra ?

For de få der havde økonomisk mulighed for at købe en ny bil, var der nogle regler om importtilladelser, og Danmarks handel med udlandet i øvrigt. Der var indtil midten af 1950'erne en præference for amerikanske typer / modeller. Det skyldes at det amerikanske hjemmemarked allerede var forsynet, der var kapacitet til eksport. I England og Frankrig galdt det først og fremmest at forsyne hjemmemarkedet og tilhørende " kolonier ", og i Tyskland skulle man først og fremmest have ryddet op og genopbygget, den beskedne produktion der allerede i 1945 var kommet igang under de allierede´s kontrol og tilladelser, kunne langt fra indfri hjemmemarkedets behov.

Fra midten af 1950'erne havde englænderne så meget kapacitetsoverskud i deres automobilproduktion, at en eksport til " kontinentet " i større stil kunne etableres, at denne produktion fandt sted i anlæg og bygninger, og produktionsmetoder der for hovedpartens vedkomne, stammede fra industrialiseringens begyndelse, skulle senere i slutningen af 1960'erne, og begyndelsen af 1970'erne få katastrofale følger for britisk bilindustri.

Fra slutningen af 1950'erne havde man fået så meget gang i den vesttyske automobilindustri, at der var overskud af produkter til eksport. Denne produktion kørte nu med tysk grundighed og præcision, på ultramoderne og ny - / genopførte produktionsanlæg, dette sammenholdt med driftssikkerhed og holdbarhed gjorde vesttysk producerede køretøjer op gennem 1960'erne blev mere og mere populære for til sidst at være dominerende på markedet.

Gennem hele epoke III perioden har der også været importeret en del franske bilmærker til Danmark, på trods af avanceret design og tekniske finesser blev franske biler dog ikke i perioden " massesællerter ". Fra omkring slutningen af 1950'erne, kom de svenske bilmærker, også til at spille en stor rolle, for udviklingen af bilparken i Danmark.

De forskellige bilproducenter / importørfirmaer havde helt frem til 1970'erne bilsamlefabrikker i Danmark, Bohnstedt-Petersen, Citroen, Domi, Ford og GM blot for at nævne nogle. For erhvervskøretøjer blev der i hele epoke III perioden lavet danske opbygninger, førerhuse, lad og kølekasser på lastvognschassiser og komplette bus opbygninger. Jeg kan huske når der her i Grindsted først i 1960'erne, jævnligt kom Leyland buschassiser fra Esbjerg til J. Ørum Pedersens Karroserifabrik i Herning. Chaufførerne var iklædt læderdragt og motorbriller, de sad på en trækasse, det eneste der fra Leyland var monteret over chassisrammen var ratstamme, rat og gearstang.

Det vil sige at følgende nationalitets fordeling bør være gældende for køretøjer til en modeljernbane efter dansk forbillede:


Epoke III køretøjer - udbredelse og modeller

Husk at tænke på at en bil dengang, i hvert fald indtil sidst i 1960'erne langt fra var hvermands eje, det var meget almindeligt at leje en bil hvis " tante Olga " på Mors havde fødselsdag og hele familien skulle på besøg ! Der blev også langt op i 1950'erne transporteret en masse gods og især landbrugsvarer med hest og vogn. Vi skal også huske på at lastbilerne heller ikke var så store og havde så kraftige motorer dengang, den lokale vognmand der kørte for foderstof - eller kul & kokskompaniet, mørtelværket, mejeriet eller kartoffelkogeriet sjældent havde en lastvogn med en motor på over 100 hestekræfter, og det var ikke altid at det var med dieseldrift, benzinmotorer kunne opleves langt frem i perioden. Dog var der også vogne med større motorkraft, frem til sidst 1960'erne var det ikke unormalt at et eksempelvis eksportkølevognstog havde motorer der " kun " ydede knap 200 hk.

Jeg har taget alt med hvad der er i mit kendskab på listen, det indebærer at færdigproducerede plastikmodeller er med, ligesom byggesæt hvad enten det drejer sig om plastikbyggesæt, hvidmetal eller messing. Nederst på listen er de forskellige producenter listet op med angivelse om modellerne er færdige eller byggesæt.

Jeg ved godt at der også er taget modeller med som kun i et fåtal har været indregistreret i Danmark, men hvis nu " Onkel Alfred " eller hvem det nu måtte være engang har haft et sådant køretøj, kunne det måske være sjovt at have en sådan i model på jernbaneanlæget.

Nu forholder det jo sig sådan at hovedparten, af den modeltilbehørsindustri der fremstiller tilbehør til modeljernbaner er af tysk oprindelse, som følge heraf er det største udbud da også af tysk oprindelse og forbillede. Uheldigvis for os danske, det gælder også for vore nordiske naboer og modeljernbaneentusiaster i Beneluxlandene, kører man i Storbritannien modeltog efter målestok 00 ( 1:76 ), derfor er udbudet af køretøjer efter britisk forbillede i H0 ( 1:87 ) yderst sparsom ! - Vi kan så håbe på at nogle af de tyske modelfabrikanter på et tidspunkt i mangel af forbilleder til modeller vil orientere sig lidt ud over deres egne grænser.